top of page
logo_white.png
אודות

היתרון הירושלמי פועל בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים משלושת אוכלוסיות העיר ומציע מסגרת ביקורים של תלמידי בתי הספר במוסדות התרבות.

כלל התלמידים בעיר, מכל המגזרים זוכים להיחשף לעושר התרבותי שיש לעיר להציע,

והשנה ניתנות גם פעילויות מקוונות בנוסף לפעילויות המוכרות לכולנו.

תכנית "היתרון הירושלמי" חינוך לתרבות פועלת מזה 5 שנים

מטרת התכנית הינה יצירת תשתית וחוויה חינוכית ותרבותית משמעותית באמצעות חשיפה לנכסיה התרבותיים של העיר ירושלים, ויצירת חיבור בין התלמיד ובית הספר לבין מוסדות התרבות הירושלמיים.

אודות

pic2jru-01.jpg
צור קשר

המגזר החרדי

 

יפי נבנצל

nvyafa@jerusalem.muni.il

025-480824‏

 

 

צביה בירנבוים

tzivil_bi@jerusalem.muni.il

052-7615321

מ"מ/ממ״ד

 

בת שבע ווניקוב

batsheva_v@jerusalem.muni.il

02-6295762

המגזר הערבי

סאמיה עליאן עבד רבה

samia_al@jerusalem.muni.il

02-6295762‏

צור קשר

מנחי.png
לוגו-ירושלים.jpg
bottom of page